Akcijska cena parketa se odnosi na porudžbine preko 30m².